::. صفحه اصلی / ترانزیت

::. ترانزیت

  • خرید انواع فرآورده های نفتی از بورس نفتی کشور ترکمنستان و انجام عملیات اجرایی و لجستیکی و ترانزیت آن به کشور افغانستان ، اقلیم کردستان عراق ، ترکیه ، و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از طریق قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران بوسیله واگنهای مخزندار راه آهن کشتی تریلرهای تانکر و بصورت حمل مرکب تا مقصد نهایی