::. صفحه اصلی / معرفی شرکت

::. معرفی شرکت

شرکت تجارت گذرگاه شمالی ( سهامی خاص ) سالیان متمادی در امور خرید و فروش و ترانزیت و تجارت بین الملل انواع فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین انواع مواد پلیمری فعالیت مستمر دارد و از اعتبار ویژه و خاصی نزد تجار و کمپانیهای نفتی فعال در بازارهای اروپائی و خاورمیانه برخوردار است. شرکت تجارت گذرگاه شمالی بعنوان یک کمپانی هلدینگ تعدادی از شرکتهای خارجی فعال در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی را تحت پوشش دارد که دارای امکانات ویژه ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی اعم از بخشهای خصوصی و بانکهای خارجی میباشد. همچنین این شرکت بعنوان سرمایه گذار اصلی شرکتهای زیر مجموعه خود در داخل و خارج از ایران در توسعه بستر اشتغالزائی نقش مفیدی ایفا نموده است:
 
  1. سرمایه گذاری جهت اجرایی شدن مفاد قراردادهای پروژه 98 و 65 هکتاری اراضی قشم در قالب قرارداد منعقده با سازمان منطقه آزاد قشم بالغ بر 000/000/000 /120 ریال تاکنون.
  2. ایجاد موقعیت اشتغالزائی برای حداقل 300 نفر در حاشیه انجام عملیات پروژه های عمرانی و نفتی بصورت غیر مستقیم.
  3. به کارگیری حداقل 62 نفر پرسنل شاغل در شرکت NCC و در واحدهای مختلف شرکتهای تابعه و زیر مجموعه اشتغالزائی مستقیم در داخل و خارج از کشور.