::. صفحه اصلی / پروژه ها / آماده سازی اراضی 98 هکتاری در غرب شهر قشم

حفاری آماده سازی اراضی 98 هکتاری در غرب شهر قشم

تیتر خلاصه توضیحات:
اراضی 98 هکتاری در فاصله تقریبی 1/5 کیلومتری از سواحل زیبای جزیره قشم قرار گرفته است
اراضی 98 هکتاری در فاصله تقریبی 1/5 کیلومتری از سواحل زیبای جزیره قشم قرار گرفته است و در مجاورت آن شهرک های سام و زال  قرار دارند . این شرکت با توجه به قرارداد مشارکت باسازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد نسبت به احداث بناهای مسکونی طبق ضوابط شهر سازی ابلاغی سازمان منطقه آزاد قشم اقدام نماید که در تصاویر زیر نحوه توزیع کاربری های متنوع در سطح اراضی آمده است.

 


 
   
ii
نام پروژه :
آماده سازی اراضی 98 هکتاری در غرب شهر قشم
ii
مکان :
فاصله تقریبی 1/5کیلومتری از سواحل زیبای جزیره قشم
ii
موقعیت :
جزیره قشم در مجاورت شهرک های سام و زال
ii
شرکت های همکار :
سازمان منطقه آزاد قشم